Αναρτήθηκε στις:10-06-24 15:57

Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος


Την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, και ώρα 11.30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η & 2η): «Ε.Π.Ο. εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 31.400 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Καϊζές», της Τ.Κ. Κεραμάτων, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

2. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 3η, α/α 6): «Επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από 20 σε 40 στρέμματα, με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας, παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεών της, αναπροσαρμογή των χερσαίων εγκαταστάσεών της και χορήγηση έγκρισης επέμβασης σε Δημόσια Δασική έκταση, στη θέση ‘‘ΝΕΝΟΥΔΑ’’, Λωρίδα Σαγιάδας, Δήμος Φιλιατών, εντός της ζώνης Α της θεσμοθετημένης Π.Ο.Α.Υ., στις θαλάσσιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Π. Ηπείρου, με αρμόδια εταιρεία την ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε.».

3. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 9η & 2η): «Υφιστάμενη μονάδα ασφαλτομίγματος με την προσθήκη μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και μονάδας παραγωγής γαλακτωμάτων, στην περιοχή «Λακκώματα» ή «Βακούφικα», της Τ.Κ. Θεσπρωτικού, του Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου».

4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η,α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, ισχύος 64,8 MW, στη θέση «ΚΟΥΡΕΝΤΑ» 2 και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (εξωτερικό υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του νέου Υ/Σ «ΒΟΥΤΣΑΡΑ»), Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου Δωδώνης και Δ.Ε. Πασσαρώνος και Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

5. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η,α/α 1): «ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος 108 MW, στις θέσεις «ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ (72 MW)» και «ΠΑΤΗΜΑ (36MW)» και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης (υπόγειο δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση των ΑΣΠΗΕ με το ΚΥΤ «ΑΡΑΧΘΟΣ»), Δ.Ε. Ανωγείου, Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας και Δ.Ε. Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».

6. Γνωμοδότηση, επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητα (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η, 1η & 2η, α/α 8): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,99 MW, στην περιοχή Ραφτανίτη, Δ.Ε. Πραμάντων. Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων και Δ.Ε. Αγνάντων, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img