Αναρτήθηκε στις:07-06-24 17:03

Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Αυξήθηκαν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024


Tο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκε κατά 330 εκατομμύρια ευρώ, φθάνοντας στα 47,88 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 από το τέλος του Δεκεμβρίου 2023 όταν είχε διαμορφωθεί στα 47,6 δισ. ευρώ.

Τα επιπλέον ποσά, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), οφείλονται κυρίως στα πρόσθετα τέλη παρά στις αρχικές οφειλές ενώ και αυτή η έκθεση δείχνει ότι περίπου οι μισοί οφειλέτες έχασαν τις ρυθμίσεις αποτυπώνοντας τη δύσκολη συνθήκη που επικρατεί στην αγορά ιδίως στους μικρομεσαίους επαγγελματίες.

Οι εισπράξεις


Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε 448,9 εκατ. ευρώ, με ποσοστό 49% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 51% από καταβολές εκτός ρύθμισης.

Ας δούμε τα στοιχεία που καταγράφει η έκθεση του ΚΕΑΟ. Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ ανήλθαν στα 448.899.267 ευρώ. Από τις συνολικές εισπράξεις του α’ τριμήνου, το 49% προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 51% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Το μεγαλύτερο ποσό (114.333.976 ευρώ) προέρχεται από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Στα 11 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΑΟ έχουν εισπραχθεί 11,69 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους (24,74 δισ. ευρώ ή ποσοστό 51,67%) προέρχεται επιχειρήσεις που υπάγονται στο πρώην ΙΚΑ (564.118 οφειλέτες).

Ποιοι χρωστούν


Πολύ υψηλό χρέος (13,79 δισ. ευρώ, ή ποσοστό 28,8%) έχει συσσωρευτεί και σε ελεύθερους επαγγελματίες, ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ (479.963 οφειλέτες).

Ανά εύρος οφειλής, το περισσότερο χρέος (11,39 δισ. ευρώ ή ποσοστό 23,78%) έχει συγκεντρωθεί σε μόλις 2.683 μεγαλοφειλέτες, που χρωστούν ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος.

Πολύ μεγάλος αριθμός οφειλετών (1.625.969 φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 74,4%) χρωστάει στο ΚΕΑΟ μικροποσά έως 15.000 ευρώ έκαστος. Το σύνολο του χρέους γι’ αυτές τις περιπτώσεις, ανέρχεται σε 6,6 δισ. ευρώ.

Μέχρι 30.000 ευρώ χρωστούν στα Ασφαλιστικά Ταμεία 1.931.710 οφειλέτες (ποσοστό 88,44%). Το 13,96% του τρέχοντος χρέους ή 6,68 δισ. ευρώ έχει συσσωρευτεί σε 95.110 οφειλέτες, που χρωστάνε στο ΚΕΑΟ ποσά από 50.000 έως 100.000 ευρώ έκαστος.

Οι κρίσεις


Από το σύνολο του χρέους, τα 31,45 δισ. ευρώ ή 65,69% έχουν προκύψει πριν από το 2009, δηλαδή προ οικονομικής κρίσης. Από το 2010 και μετά, το χρέος που έχει συσσωρευτεί στο ΚΕΑΟ ανέρχεται στα 16,43 δισ. ευρώ (ποσοστό 34,31%).

Σε σύνολο 2.184.125 οφειλετών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), όσοι έχουν καταγράψει χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, πριν από το 2009 είναι 638.450 (ποσοστό 29,23%). Άρα, είναι υπερδιπλάσιοι όσοι δημιούργησαν χρέη προς τον ΕΦΚΑ, από το 2012 και μετά (1.545.675 ή ποσοστό 70,76%). Ουσιαστικά, σημαντικός αριθμός οφειλετών, περισσότεροι από επτά στους δέκα, δημιούργησαν πρόσθετο χρέος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία λίγο πάνω από τα 16,4 δισ. ευρώ, τα τελευταία 14 έτη των διαδοχικών κρίσεων, οικονομικών, υγείας (λόγω κορωνοϊού) και ενέργειας.

Ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ έφτασαν στο τέλος Μαρτίου στις 998.318 για οφειλές ύψους 7,8 δισ. ευρώ.

ot.gr


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img