Αναρτήθηκε στις:04-03-21 21:46

Ομιλία Χρ. Γκόκα για το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις


Ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας στην Ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» , τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει δώσει και σ’ αυτό το Νομοσχέδιο το χαρακτήρα μιας σημαντικής μεταρρύθμισης, όμως αποδεικνύεται μια ακόμη προσπάθεια επικοινωνιακής προβολής και εντυπώσεων.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι η εφαρμογή του, απαιτεί περίπου 80 Υπουργικές Αποφάσεις, και κατά συνέπεια το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις όχι μόνο δεν είναι ολοκληρωμένο αλλά και ούτε θα δώσει λύσεις και απαντήσεις για την επιτάχυνση της Ανάπτυξης και την απορρόφηση πόρων, και συνεχίζοντας χαρακτηριστικά συμπλήρωσε “...Παράλληλα απαιτείται η Διαφάνεια, ο Έλεγχος και η Διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος, με χρηστή και όχι μόνο γρήγορη διαχείριση των πόρων, με υγιή ανταγωνισμό και εποπτεία..”

Αναφερόμενος στις επιμέρους διατάξεις του Νομοσχεδίου, τόνισε ότι η αύξηση του ποσού για την ανάρτηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στα 2.500 € και η αύξηση των απ’ ευθείας αναθέσεων στις 30.000 €, αυξάνει τη δυνατότητα κατατμήσεων, αδιαφάνειας και τις πελατειακές σχέσεις.

Για την ενίσχυση του Συστήματος Μελέτης – Κατασκευής, ανέφερε την αρνητική εμπειρία του παρελθόντος με αξιολογήσεις, προσφυγές και καθυστερήσεις, και επισήμανε ότι δεν μπορεί να υποβάλλονται τεχνικές και οικονομικές προσφορές πριν την έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γιατί μπορεί να προκύψουν ουσιώδεις αλλαγές. Εκτίμησε δε, ότι οι εμπλοκές και οι καθυστερήσεις θα είναι περισσότερες. Ενώ πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της μελέτης για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της δημοσίευσης συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο, τονίζοντας ότι η κατάργηση αυτή, είναι σε βάρος της διαφάνειας και της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, αλλά και σημειώνοντας ότι χρειάζεται να δοθεί οριστική λύση και να συνεχιστούν οι δημοσιεύσεις συμβάσεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο.

Επεσήμανε σειρά προβλημάτων που θα δημιουργηθούν, στα αυξημένα ποσά για εγγυήσεις, ή στην ευκολία καταπτώσεων κυρίως για μικρομεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις.

Για τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται με λάθος τρόπο, αφού η απόκλιση των 10 μονάδων από το Μ.Ο. των προσφορών δεν έχει αιτιολογημένη λογική, ενώ και η αξιολόγηση της αιτιολόγησης γίνεται χωρίς κριτήρια. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη σύνταξης ενός νέου Ενιαίου Συστήματος Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, από Δημόσιο Φορέα, στο τελικό στάδιο, μετά τη συμμετοχή όλων των φορέων που ασχολούνται με τεχνικά έργα και μελέτες.

Για τη δυνατότητα ανάθεσης της επίβλεψης έργου ή μελέτης σε ιδιωτικό Πιστοποιημένο Φορέα, τόνισε ότι η συμμετοχή Ιδιωτών ξεκίνησε με το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών επί ΣΥΡΙΖΑ, και ότι εισάγεται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών, που όμως έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία, αντί αυτές να ενισχυθούν με προσωπικό και να εκσυγχρονιστούν. Σημείωσε ότι εφ’ όσον η θεσμοθέτηση αυτή προχωρήσει, πρέπει να είναι περιορισμένη και επίσης ο Ιδιωτικός Φορέας δεν πρέπει να επιλέγεται και να πληρώνεται από τον ανάδοχο αλλά από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, όπως και να ορίζεται επίσης το πλαίσιο συμμετοχής του Ιδιωτικού Φορέα αλλά και της Υπηρεσίας, στο έργο ή στη μελέτη,με κανόνες και Δικλείδες Ασφαλείας.

Επιπλέον, για τη διάλυση της εργολαβίας σημείωσε ότι η σχετική πρόβλεψη εύκολα οδηγεί σε εκμετάλλευση με σκόπιμες αποχωρήσεις με αυτό τον τρόπο.

Για το Δηλωτικό Σύστημα επιμετρήσεων και το δειγματοληπτικό έλεγχο, σημείωσε ότι βρίσκεται κατ’ αρχήν σε αντίφαση με την ενίσχυση της επίβλεψης μέσω Ιδιωτικών Φορέων, ενώ ο έλεγχος παραπέμπεται σε αόριστο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν από ένα σημείο και ύστερα δυνατότητες ελέγχου, ιδιαίτερα των Αφανών Εργασιών. Τόνισε ότι είναι ακατανόητη η επιμονή σ’ αυτό το Σύστημα που βρίσκει αντίθετους και του Ιδιωτικούς και του Δημόσιους φορείς που εμπλέκονται με τη Μελέτη και κατασκευή των Έργων

Κλείνοντας, ανέφερε ότι το ΤΕΕ πρέπει να παραμείνει ο αξιοπρεπής φορέας που εκπροσωπεί όλους του Μηχανικούς και να αντιμετωπιστούν τα θέματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνονται αφειδώς σε απόφοιτους Κολεγίων 3ετούς φοίτησης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι με το Νομοσχέδιο αυτό, δεν θεσμοθετούνται οι απαραίτητες εγγυήσεις για το Δημόσιο Συμφέρον, μέσα από Διαφάνεια και αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για ανάπτυξη και όφελος για όλους, ενώ θα υπάρξουν καθυστερήσεις, και μάλιστα χωρίς διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ