Αναρτήθηκε στις:25-02-21 13:51

Άρση αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜμΕ


Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται πως με απόφαση του Περιφερειάρχη ανακαλείται η απόφαση περί «Αναστολής προθεσμιών δράσεων ενίσχυσης ΜμΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020» (Αρ. πρωτ. 2831/06-11-2020 – ΑΔΑ: Ψ2ΡΚ7Λ9-Β0Μ).

Μετά τη σχετική απόφαση επανέρχονται οι προθεσμίες που αναφέρονται στις σχετικές προσκλήσεις από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης.
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ