Αναρτήθηκε στις:16-10-20 11:08

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων


Μετά την ματαίωση της συνεδρίασης της 12ης Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Εκλογή νέου τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησης της δημοτικής συμβούλου και τακτικού μέλους αυτής, Χριστίνας Σπάκα και της ανεξαρτητοποίησης του δημοτικού συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτής, Κωνσταντίνου Μάρου, σύμφωνα με την 4α παράγραφο του Ν. 4623/2019 και την αριθμ. 91/ΑΠ59851/21-8-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

-Υδροδότηση από την λίμνη Πουρναρίου.

-Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Εγκατάσταση φωτιστικών LED στην πόλη της Άρτας» με κωδικό ΟΠΣ 5052248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης.

-Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων» με κωδικό ΟΠΣ 5052654 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και αποδοχή της πίστωσης.

-Έγκριση ψηφίσματος για την επίσημη θεσμοθέτηση της Ελληνικής Εβδομάδας Βιώσιμων στόχων, στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στο Δίκτυο «SDG17 Greece».

-2η τροποποίηση της μελέτης του σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

-Αποδοχή Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την διενέργεια διαδικασίας κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού.

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 463/2020 ΑΟΕ).

-Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της κατάστασης δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων.

-Συγκρότηση επιτροπών για το σχεδιασμό δράσεων στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2021».

-Τροποποίηση της αριθμ. 598/2011 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά παραχώρηση προσωπικής θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην κα Θεοδωρή Αγγελική.

-Εξέταση αιτήματος Τοπικής Κοινότητας Κεραματών για ονοματοδοσία οδών στην Τ.Κ. Κεραματών.

-Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του ν.3852/2010 για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας από Κύριο Έργου.

-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του τμήματος του έργου «Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας – ολοκλήρωση Β’ Φάσης».

-Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Κεραματών» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.

-Χαρακτηρισμός του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Μάξιμου Γραικού» ως μη αξιόλογο τεχνικό έργο.

-Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου-εξόδου πτηνοτροφικής μονάδας του κ. Μίχα Απόστολου.

-Τοποθέτηση δύο ξύλινων σκαλοπατιών επί της οδού Σκουφά κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ

-6η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων έργων έτους 2020.

-Συμπλήρωση της αριθμ. 187/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση ή μη ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που ανοίχθηκε με τη με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ35/2020 αγωγή του Δημητρίου Παππά κατά του Δήμου Αρταίων σχετ. η αριθμ. 295/2020 Α.Ο.Ε.».

-Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας για τα τρέχοντα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του: Ρομά και παραβατικότητες. Πεζόδρομος και παραβατικότητας. Πεζόδρομος και καθαριότητα.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ