Αναρτήθηκε στις:24-09-20 11:42

Συνάντηση για τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων


Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Άρτας με Διευθυντές/-ντριες & και Προϊσταμένους/-ες Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Άρτας κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2020-2021.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και οι συμμετέχοντες/-ουσες εξέφρασαν την αγωνία των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και ιδιαίτερα τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου να ενημερώσει τα τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε. για τα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να προγραμματίσει συναντήσεις με τη Διευθύντρια Π.Ε. Άρτας και τους Αντιδημάρχους Παιδείας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για να θέσει τα ακόλουθα αιτήματα:

• Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των διδακτικών κενών.

• Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων μέχρι δεκαπέντε μαθητές/-τριες στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και αποφυγή δημιουργίας πολυταξικών τμημάτων στο ολοήμερο πρόγραμμα.

• Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης στους/στις εκπαιδευτικούς που παρέχουν διδακτικό έργο πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

• Πρόσληψη σχολικών νοσηλευτών ως υπεύθυνων για τη διαχείριση COVID-19.

• Πρόσληψη ψυχολόγων ανά ομάδες σχολείων.

• Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας πλήρους ωραρίου ώστε να καλύπτονται οι σχολικές μονάδες καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού προγράμματος.

• Προμήθεια εξοπλισμού ατομικής προστασίας για επιμελητές/-τριες καθαριότητας και εκπαιδευτικούς υπεύθυνους/-ες για τη τη διαχείριση COVID-19.

• Αύξηση του κονδυλίου της σχολικής Επιτροπής για αγορά υλικών καθαριότητας.

• Μεταφορά μαθητών/-τριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεχωριστά από τους/τις μαθητές/-τριες της Δευτεροβάθμιας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ