Αναρτήθηκε στις:29-06-20 12:10

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Γ. Καραϊσκάκη


Κατατέθηκε από τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη πρόταση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 - 2020» του Πράσινου Ταμείου για ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες) των οικισμών: Ζυγός (Τυμπά) και Γιαννιώτι.

Η επιλογή της πρότασης πέραν της κατεύθυνσης για ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικισμών έγινε με βασικό κριτήριο την απόλυτη ετοιμότητα και ωριμότητα του φακέλου καθώς και ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης του έργου (ιδιοκτησιακό καθεστώς - συμβόλαια κτλ).img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ