Αναρτήθηκε στις:22-05-20 16:42

Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


Συνεδριάζει την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων για τη συζήτηση στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση επί της Δημόσιας διαβούλευσης για την «Αρχιτεκτονική Πρόταση της Αξιοποίησης του ΞΕΝΙΑ Άρτας».

Επίσης, την ίδια ημέρα και ώρα 19:15, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αρταίων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2019.

4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2020.

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς


5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001981

6. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και επανακαθορισμός της Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Παροχής Συσσιτίου του Δήμου Αρταίων»

7. «Έγκριση ή μη αιτήσεων εγγραφής και συμπλήρωση Κατάστασης Δικαιούχων της Δομής του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αρταίων».

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Καθημερινότητας


8. Εκλογή υδρονομέων

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας


9. Τροποποίηση της με αριθμ. 94/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων σχετικά με Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για δημιουργία «OPEN MALL»

10. 3η Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2020 (αριθμ. 5/2020 Α.Ε.Ε.).img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ