Αναρτήθηκε στις:19-05-20 16:27

Ο Π. Μίγδος για την έλλειψη νερού στο Δήμο Γ. Καραίσκάκη


Ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη, Περικλής Μίγδος, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με την έλλειψη νερού στο Δήμο και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι υδρευόμενοι πολίτες. Συγκεκριμένα:

«Διανύοντας μια πολύ δύσκολη χρονιά και αφού καλούμαστε όλοι μας να είμαστε τόσο συλλογικά όσο και ατομικά πιο υπεύθυνοι από ποτέ ένα ακόμη θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και να σεβαστούμε απόλυτα είναι η κατανάλωση του νερού.

Στο Δήμο μας φέτος δεν είχαμε χιονοπτώσεις, ούτε καν στις υψηλότερες κορυφές των βουνών μας. Φαινόμενο πρωτόγνωρο το οποίο σε συνδυασμό με τις τεράστιες κλιματικές αλλαγές δημιουργούν ήδη πρόβλημα με μεγάλη μείωση τόσο στα νερά των πηγών όσο και στα νερά των γεωτρήσεων.

Παρακαλούνται όλοι οι υδρευόμενοι από τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης να κάνουν χρήση το νερό αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων τους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης δεν επιτρέπεται η χρήση του νερού για κανέναν άλλο σκοπό (όπως πότισμα κήπων, αγρών κτλ).

Η λελογισμένη χρήση και η εξοικονόμηση του νερού είναι αναγκαία από όλους ούτως ώστε να επαρκεί για την ύδρευση όλων μας.

Ο Δήμος θα μεριμνήσει με την συμμετοχή και βοήθεια των Προέδρων και Τοπικών Συμβούλων καθώς και εργαζομένων να γίνεται έλεγχος κατανάλωσης νερού από τους υδρευόμενους.

Κύριο στοιχείο πέραν των μέτρων και αποφάσεων του Δήμου μας είναι ο σεβασμός όλων μας στον συνάνθρωπο και το αίσθημα ατομικής ευθύνης που διακρίνει τον καθένα μας.

Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν λόγω έλλειψης προσωπικού, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η μη πρόσληψη των εργαζομένων των 8μηνων (ακόμη από το Υπουργείο δεν έχει εκδοθεί η προκήρυξη).

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνει όλη η χώρα και παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη δεν διαθέτει υπηρεσία ανάλογη των μεγάλων Δήμων (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΥΑ...κτλ) θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια περιορισμού των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ