Αναρτήθηκε στις:14-05-20 14:38

Ανακοίνωση Δήμου Πρέβεζας για τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων


Με ανακοίνωσή του το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πρέβεζας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν.3852/2010 και την υπ.αριθμ.4/2012 πυροσβεστική διάταξη, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης αυτής οι ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμού τους.

Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών από τους ιδιοκτήτες οδηγεί:

•στην επιβολή προστίμου 0,50€/τ.μ. & τέλος

•στην βεβαίωση της δαπάνης καθαρισμού των οικοπέδων αυτών

Εν όψει της θερινής περιόδου, ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ