Αναρτήθηκε στις:12-02-20 11:24

Κρατικές οικονομικές ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ


Για ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις


Το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι ανατέθηκε στον Οργανισμό η υλοποίηση του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018».

Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης είναι η Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και η λήξη της θα είναι η Τρίτη 17 Μαρτίου. Αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης που υποβάλλονται μετά την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση της υποβολής τους οι οποίοι θα αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις έχουν υποστεί ζημιές από τα παραπάνω ζημιογόνα αίτια στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα και έχουν υποβάλλει αρχικές αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για να ενημερωθούν έγκαιρα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν και να συνυποβάλουν με την αίτησή τους. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινήσεις τόσο οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ όσο και οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων στα τηλέφωνα 26510.64730, 64735, 64737.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ