Αναρτήθηκε στις:08-11-19 16:24

6η συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου


Οι διαδικασίες και οι τρόποι συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου κατά την 6η συνεδρίασή του την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα.

Λήφθηκαν εξάλλου αποφάσεις στα θέματα:

Εκπροσώπηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης Περιφέρειας Ηπείρου περιόδου 2019-2023.

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας (για την Περιφέρεια Ηπείρου).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το σύνολο των τακτικών μελών του ΠΕΣΗ κ.κ. Αλ. Πάσχος Πρόεδρος ΠΕΣΗ εκ του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, οι Α’, Β’ & Γ’ Αντιπρόεδροι κ.κ. Δ. Δημητρίου, Ι. Γκολομάζος και Ι. Μπούρης εκ των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρεβέζης αντίστοιχα, και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γρ. Γκίκας, Ι Μήτσης και Χ. Τσάτσας εκ των Επιμελητηρίων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας αντίστοιχα.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κος Αλ. Καχριμάνης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κος Τ. Αλμπάνης, ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου κος Κ. Ζωνίδης και ο Γενικός Διευθυντής της κος Β. Τσουκανέλης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών κος Φ. Βάβας, ο Δήμαρχος Ζίτσας κος Μ. Πλιάκος, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κος Γ. Σουκούβελος και ο Πρόεδρος του Δ.Σ κος Γ. Τσουμάνης, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων κος Ε. Γιωτόπουλος.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν μέλη Δ.Σ των Επιμελητηρίων Ηπείρου και οι Διευθυντές των Επιμελητηρίων Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων κ.κ. Π. Ζουμπούλης και Ι. Δασκαλόπουλος αντίστοιχα και ο εκπρόσωπος της ΟΣΥΕ κος Ε. Ντάφλος.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΠΕΣΗ είναι προγραμματισμένη για τις αρχές Δεκεμβρίου στην Άρτα.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ