Αναρτήθηκε στις:01-11-19 15:16

Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων προχωρά ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη


Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με 8μηνη σύμβαση προχωρά ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Συγκεκριμένα:

Α) Δύο θέσεις Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα - Φορτωτή)

Β) Μία θέση Τ.Ε. Μηχανολόγων - Μηχανικών

Γ) Μία θέση Εργατών - τριών (Υπηρεσία Ύδρευσης)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και λήγει την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

Η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει με κριτήρια Α.Σ.Ε.Π.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ