Αναρτήθηκε στις:31-10-19 11:46

2η συνάντηση του έργου CI-NOVATEC στο Επιμελητήριο Άρτας


Η δεύτερη συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης του έργου CINOVATEC- CustomerIntelligenceforinNOVAtiveTourismEcosystems - Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregV-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 - 2020, θα λάβει χώρα την Δευτέρα στις 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Άρτας.

Στο έργο συμμετέχουν πέντε εταίροι ένας εκ των οποίων είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Στόχος του έργου είναι να εστιάσει στις Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters) και να δημιουργηθούν τρία Περιφερειακά Δίκτυα (RegionalNetworks) στις τρεις Πιλοτικές Περιοχές μία εκ των οποίων είναι και η Άρτα.

Στη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του Περιφερειακού Δικτύου (Regional Network) στην Άρτα και η παρουσίαση του πρωτoκόλλου συνεργασίας – καταστατικού, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των μελών καθώς και η υπογραφή του.

Το Περιφερειακό Δίκτυο θα απαρτίζεται από τον Δήμο, τους πιλοτικούς τοπικούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τους διαχειριστές των ευρέως αναγνωρίσιμων σημείων, τους διαχειριστές των ανθρωποδυναμικών εκδηλώσεων, τους τοπικούς αντιπροσώπους αλλά και άλλα εν δυνάμει ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Περιφερειακό Δίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού θα κινητοποιήσει όλα τα μέλη που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην πιλοτική περιοχή της Άρτας και παράλληλα θα τους εκπαιδεύσει μέσω επιστημονικών εργαστηρίων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ