Αναρτήθηκε στις:21-09-19 15:34

Ερώτηση Χρ. Γκόκα προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη


Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη κατέθεσε ο Βουλευτής Άρτας του ΚΙΝΑΛ, Χρήστος Γκόκας, για τον αδικαιολόγητο και άδικο, όπως τονίζει, αποκλεισμό μέχρι και σήμερα, Παραγωγικών Φορέων και Αγροτών του Νομού Άρτας από τη δυνατότητα μείωσης του κόστους Παραγωγής μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) από τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Βιοαέριο- Βιομάζα κ.λ.π.).

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ενώ σε κάθε ευκαιρία, με ποιο πρόσφατη την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζεται η βούληση της Κυβέρνησης για επιτάχυνση στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροδότηση της χώρας, ο Νομός Άρτας παραμένει αποκλεισμένος αφού πλήθος αιτημάτων επενδυτών στον τομέα των ΑΠΕ δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης της επένδυσής τους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στην αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering), κυρίως από αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και παραγωγικούς φορείς και συνεταιρισμούς του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, η οποία μπορεί να μειώσει ή ακόμη και να μηδενίσει σχεδόν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων, καθιστώντας αυτά πιο ανταγωνιστικά.

Τονίζει ότι η ανωτέρω επένδυση για τους αγρότες και τους φορείς τους επιδοτείται μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης και ότι ο αδικαιολόγητος μέχρι τώρα αποκλεισμός -πρακτικά- του Νομού Άρτας από τη δυνατότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια και κοινοτικών κονδυλίων, είναι σε βάρος τόσο των παραγωγικών φορέων όσο και της τοπικής ανάπτυξης, την ώρα που η Ήπειρος όχι μόνο έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά συγκαταλέγεται μέσα στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.

Τονίζει επίσης, ότι η Άρτα έχει προσφέρει στο Ενεργειακό Σύστημα της χώρας με τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Πουρνάρι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούται και ότι επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, γιατί η πρόβλεψη και η πρόνοια των νόμων αφορά όλους τους πολίτες και φορείς, χωρίς αποκλεισμούς, και κατά συνέπεια πρέπει να μπει ένα τέλος στην αδικία της Άρτας.

Τέλος, ερωτά τον Υπουργό σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του Υποσταθμού Αράχθου και των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ποια η εικόνα σήμερα ως προς την αναμονή αιτημάτων για σύνδεση ΑΠΕ στο Νομό Άρτας συγκριτικά με άλλους Νομούς της χώρας, τη στιγμή που στην Άρτα είναι στο σημείο μηδέν (0), καθώς και για τις ενέργειες του Υπουργού ώστε να πάψει άμεσα ο αδικιολόγητος και άδικος αποκλεισμός καθώς και η διάκριση και άνιση μεταχείριση των αγροτών και των παραγωγικών τους φορέων του Νομού Άρτας όσον αφορά τις επενδύσεις ΑΠΕ σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης


Κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι σε κάθε ευκαιρία, με ποιο πρόσφατη την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και με βάση τις δηλώσεις σας τονίζεται η βούληση της Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου σας για επιτάχυνση στην περαιτέρω διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ηλεκτροδότηση της χώρας.Τα οφέλη από τη διείσδυση αυτή είναι πολυδιάστατα και έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη, την οικονομία και ιδιαίτερα τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας.

Την ίδια όμως στιγμή που λαμβάνουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, ο Νομός Άρτας παραμένει αποκλεισμένος αφού πλήθος αιτημάτων επενδυτών στον τομέα των ΑΠΕ λαμβάνουν αρνητική απάντηση για τη δυνατότητα πραγματοποίησης της επένδυσής τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) αφού δεν υφίσταται δυνατότητα σύνδεσης των εγκαταστάσεων αυτών λόγω κορεσμού του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ιδιαίτερα κύριε Υπουργέ, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering), κυρίως από αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και παραγωγικούς φορείς και συνεταιρισμούς του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, μπορεί να μειώσει ή ακόμη και να μηδενίσει σχεδόν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων, καθιστώντας αυτά πιο ανταγωνιστικά.

Επίσης, οι αναφερόμενες επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και μάλιστα πολλές εξ’ αυτών αξιοποιούν απόβλητα γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων.

Σημειώνεται δε ότι η ανωτέρω επένδυση για τους αγρότες και τους φορείς τους - δηλαδή η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering)- επιδοτείται μέσα από τα Σχέδια Βελτίωσης. Ο αδικαιολόγητος μέχρι τώρα αποκλεισμός -πρακτικά- του Νομού Άρτας από τη δυνατότητα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια και κοινοτικών κονδυλίων, και είναι σε βάρος τόσο των παραγωγικών φορέων όσο και της τοπικής ανάπτυξης, την ώρα που η Ήπειρος όχι μόνο έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, αλλά συγκαταλέγεται μέσα στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, η Άρτα έχει προσφέρει στο Ενεργειακό Σύστημα της χώρας με τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Πουρνάρι, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει τα αντισταθμιστικά οφέλη που δικαιούται.

Και ενώ από χρόνια είχε τεθεί το ζήτημα τόσο στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου σας, όσο και στο ΔΕΔΔΗΕ, τα έργα που αφορούν την αναβάθμιση τόσο του Υποσταθμού του ΚΥΤ Αράχθου, όσο και του Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας ώστε να αρθεί ο άδικος αποκλεισμός της από την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ δεν έχουν καν ξεκινήσει.

Από τις μέχρι σήμερα απαντήσεις που έχουν δοθεί και τη σχετική ενημέρωση προκύπτει ότι είναι αναγκαία η εγκατάσταση και τρίτου Μετασχηματιστή Υψηλής Τάσης στον Υποσταθμό Αράχθου, ο οποίος θα πρέπει να είναι ίσης ισχύος με τους δύο (2) προυπάρχοντες (δηλαδή 50 MVA ο καθένας) και απαιτείται επίσης η αναβάθμιση ορισμένων γραμμών του Δικτύου Μέσης Τάσης.

Όμως κύριε Υπουργέ επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση των απαιτούμενων έργων, γιατί η πρόβλεψη και η πρόνοια των νόμων αφορά όλους τους πολίτες και φορείς, χωρίς αποκλεισμούς, και κατά συνέπεια πρέπει να μπει ένα τέλος στην αδικία της Άρτας.

Στη βάση όλων των ανωτέρω αναφερομένων, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,

1) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα απαιτούμενα έργα αναβάθμισης του Υποσταθμού Αράχθου και των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, από πλευράς του Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και γενικά των λοιπών εμπλεκομένων ώστε να προχωρήσουν οι ανωτέρω κρίσιμες επενδύσεις από τους παραγωγούς και τους φορείς στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, αλλά και συνολικά οι επενδύσεις ιδιωτών σε έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε αναμονή;

2) Ποια η εικόνα σήμερα ως προς την αναμονή αιτημάτων για σύνδεση ΑΠΕ στο Νομό Άρτας (αριθμός, ισχύς, οικονομικό αντικείμενο επένδυσης) συγκριτικά με άλλους Νομούς της χώρας;

3) Ποια η εικόνα σήμερα σε σχέση με τις επενδύσεις ΑΠΕ αγροτικών εκμεταλλεύσεων για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (γνωστό και ως net metering) στην υπόλοιπη χώρα τη στιγμή που στην Άρτα είναι στο σημείο μηδέν (0);

4) Ποιος ο σχεδιασμός σας και οι ενέργειές σας ώστε να αρθεί τάχιστα ο αδικαιολόγητος και άδικος αποκλεισμός καθώς και η διάκριση και άνιση μεταχείριση των αγροτών και των παραγωγικών τους φορέων όσον αφορά στις επενδύσεις ΑΠΕ στο Νομό Άρτας σε σχέση με το σύνολο της χώρας;img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ