Αναρτήθηκε στις:17-04-19 14:19

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 88 μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους της χώρας, για το 2019, με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους Δήμους που θα χρηματοδοτηθούν είναι και ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων που θα λάβει ποσό 232.300 ευρώ.

Οι εν λόγω ενισχύσεις διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ