Αναρτήθηκε στις:13-03-19 15:12

Εγκρίθηκε μεγάλο έργο ύδρευσης για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη


Ίσως το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης εγκρίθηκε για το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, μέσω του προγράμματος Φιλόδημος, ύψους 3.599.844,00 € με Φ.Π.Α. Ο συγκεκριμένος τίτλος πράξης είναι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη». Το αντικείμενο της πράξης έχει ως ακολούθως:

«Η πράξη έχει στόχο δράσεις εξασφάλισης επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος του δικτύου ύδρευσης στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την πλήρη εγκατάσταση του τηλεμετρικού συστήματος διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του συνόλου των Δ.Ε. του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Παράλληλα προβλέπεται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου και αυτοματοποιημένου συστήματος χλωρίωσης.

Μετά την πλήρη εγκατάσταση του τηλεμετρικού συστήματος διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης όλων των Δ.Ε. του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη θα επιτυγχάνεται, μείωση της τάξης του 60% των καταγεγραμμένων ως πραγματικές απώλειες, αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, επίτευξη άριστης ποιότητας νερού, στο στόχο μακροπρόθεσμη ικανότητας του Δήμου στην παροχή επαρκούς και ποιοτικού ύδατος στους Δημότες. Ειδικότερα:

Περιλαμβάνει την προμήθεια ενός σύγχρονου συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται, στο μέγιστο βαθμό, η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με ταυτόχρονη μείωση των απωλειών - διαρροών αλλά και σημαντικά οφέλη από την μείωση των λειτουργικών εξόδων (ρεύμα κλπ) που θα επιτυγχάνεται από την ορθότερη διαχείριση των αντλητικών μονάδων».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ