Αναρτήθηκε στις:15-02-19 15:04

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου


Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στην Έκτακτη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-02-2019 συνεδρίασης


ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6/14-02-2019

Αριθμός Απόφασης / Θέμα

341. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής της ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», προεκτιμώμενης αμοιβής 150.000,00 € με ΦΠΑ.

342. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου.

343. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 14 και 15-02-2019 για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά Γέφυρα Κοράκου στην Κοιλάδα Αχελώου», και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.

344. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    img