Αναρτήθηκε στις:04-12-18 10:30

Eναρκτήρια εκδήλωση του έργου E-Parks


Στη Φότζια στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση (Kick off Meeting) του έργου E-Parks, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020. Τη διοργάνωση είχε το Πανεπιστήμιο της Φότζια/Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του προγράμματος που θα επιτρέψει την βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας μέσω της κατασκευής ειδικών διαδρομών πρόσβασης για ΑΜΕΑ, καθώς επίσης και την εγκατάσταση τεχνολογικών καινοτομιών και συστημάτων λήψεως αποφάσεων, προωθώντας το βιώσιμο τουρισμό.

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Φότζια ηγείται του εταιρικού σχήματος, το οποίο αποτελείται από το Εθνικό Πάρκο Gargano και την Κοινοπραξία Gargano Land Reclamation από την πλευρά της Ιταλίας, ενώ από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχουν το Επιμελητήριο Άρτας και το Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας. ΗAziendaSanitariaLocaleτης Φότζια και η Βιομηχανική Συνομοσπονδία της Φότζια είναι επίσης, εταίροι του έργου.

Στόχος του Έργου Ε-Parks αποτελεί η ανάπτυξη συστήματος ειδικής Σήμανσης για περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, που θα επιτρέπει τον συνδυασμό των στοιχείων του βιώσιμου τουρισμού, της τοπικής οικονομίας και της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ΑΜΕΑ. Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών με κατασκευαστικές παρεμβάσεις, τοποθέτηση σημείων ενημέρωσης, ανάπτυξη ειδικής σήμανσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για εμπλεκόμενους φορείς. Τα αποτελέσματα των δράσεων θα είναι η ανάπτυξη ενός τύπου τουρισμού που θα υιοθετεί υπεύθυνη στάση από τους επισκέπτες μιας περιοχής, ώστε οι στοχευόμενες περιοχές να βελτιώσουν την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και τα αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων θα παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Hμέρας Ατόμων με Αναπηρία, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν από το Πανεπιστήμιο της Φότζια ο Piervito Bianchi, ο Giulio Cappelletti, o Michele Milone και ο Giuseppe Nicoletti, από το Gargano National Park η Carmela Strizzi, από το Gargano Reclamation Land Authority ο Marco Muciaccia και ο Giovanni Russo, ο καθηγητής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Σπυρίδων Συρμακέσης, καθώς και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Άρτας. Τέλος, στο πλαίσιο του Kick off Meeting παρευρέθηκαν ο Dr.GianfrancoGadaleta (Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας), o Dr. Giuseppe Gargano (Διαχειριστής ΕΥΔ του έργου της E-Parks) και η Carmela Sfregola (Υπεύθυνη επικοινωνίας ΕΥΔ).

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ