Αναρτήθηκε στις:08-11-18 14:05

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων


Στην Αθήνα στις 2/11/2018 μετά από πρόσκληση της κυρίας Βασιλικής Σιαπάτη πρώτης σε ψήφους στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 15/10/2018 για την ανάδειξη νέου ΔΣ στο Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο ΔΣ του Συλλόγου στα γραφεία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών με θέμα την κατανομή αξιωμάτων μεταξύ των επτά τακτικών μελών που εκλέχτηκαν.

Η κυρία Σιαπάτη, ευχαρίστησε τα μέλη για την συμμετοχή τους και κήρυξε την έναρξη των διαδικασιών σύμφωνα με το καταστατικό, για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ξεκίνησε η ψηφοφορία.

Μετά από μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων μελών, εξελέγησαν κατά πλειοψηφία για τις προβλεπόμενες από το καταστατικό θέσεις διοίκησης του σωματείου οι κάτωθι:

Πρόεδρος: Βασιλική Σιαπάτη (Υποθηκοφυλακείο Άρτας)

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σπυρόπουλος (Υποθηκοφυλακείο Πειραιά)

Γραμματέας: Ευαγγελία Κρανιώτη (Υποθηκοφυλακείο Θες/νίκης)

Ταμίας: Γεώργιος Διαμάντης (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Σύμβουλοι – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκλέγονται οι:

Βασιλική Μπενέτου (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Κωνσταντίνος Τάμπης (Υποθηκοφυλακείο Χαλανδρίου)

Γεώργιος Δερβεντζής (Υποθηκοφυλακείο Θες/νίκης)

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων εκλέχθηκαν κατά σειρά οι:

Σιαπάτη Βασιλική (Υποθηκοφυλακείο Άρτας)

Διαμάντης Γεώργιος (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Κρανιώτη Ευαγγελία (Υποθηκοφυλακείο Θες/νίκης)

Μπενέτου Βασιλική (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

Σπυρόπουλος Ιωάννης (Υποθηκοφυλακείο Πάτρας)

Βαμβουνάκης Βασίλειος (Υποθηκοφυλακείο Χανίων)

Κουσουρνά Φωτεινή (Υποθηκοφυλακείο Ρόδου)

Σωκράτους Σωκράτης (Υποθηκοφυλακείο Αθηνών)

img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ