Αναρτήθηκε στις:12-09-18 16:34

Εγγραφή Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2018 στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ


Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών στα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.


Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών φοιτητών στο ΤΕΙ Ηπείρου

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλουν να καταθέσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου (ώρες εξυπηρέτησης: από 10:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.) τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά (είτε αυτοπρόσωπος είτε ταχυδρομικά):

- Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

- Πιστοποιητικό Γέννησης μόνο για τα αγόρια, στην περίπτωση που θα αιτηθούν βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.

- Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες).

- Υπεύθυνη Δήλωση-ρητή συγκατάθεση (Υπεύθυνη δήλωση) του/της φοιτητή/-τριας που εγγράφεται για πρώτη φορά για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του/της από τη γραμματεία του τμήματος.

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: Ακουόγραμμα (χορηγείται από ιατρό ΩΡΛ) καθώς επίσης και Λογοθεραπευτική εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιώτη Λογοθεραπευτή.

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Δήλωση επιλογής μουσικού οργάνου. (Υπόδειγμα δήλωσης)

Στην περίπτωση που τα παραπάνω συμπληρωματικά δικαιολογητικά (φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, φωτογραφίες, Πιστοποιητικό Γέννησης, κ.λπ.) αποσταλούν ταχυδρομικά θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής μέσω ΚΕΠ Υπόδειγμα Επιστολής

Η ως άνω διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Με το πέρας της ηλεκτρονικής εγγραφής και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων της ηλεκτρονικής αίτησης από τις γραμματείες των τμημάτων, ο φοιτητής οφείλει να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος (Πρόγραμμα "Γραμματεία", ακαδημαϊκή ταυτότητα, Εύδοξος, κ.λπ.), μέσω της υπηρεσίας ενεργοποίησης ηλεκτρονικού λογαριασμού στο ΤΕΙ Ηπείρου https://uregister.teiep.gr (URegister).

Ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2018.

Δείτε αναλυτικότερα τις λεπτομέρειες της εγγραφής
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ